Samorząd studencki na Akademii Morskiej w Szczecinie stanowią wszyscy Studenci, czyli ponad 3000 osób.


Zarząd Samorządu Studenckiego (ZSS) jest kolegialnym organem, wyłonionym w powszechnych wyborach na 2-letnią kadencję, składającym się z 15 członków stałych.W skład ZSS wchodzi również grono nieocenionych członków wspomagających, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas dla dobra pozostałych studentów.

 

 

Prezydium ZSS:

 

                                               

   Przwodniczący       

Jakub Mazurkiewicz                                                            

 

Zastępca Przewodniczącego

Wiktoria Arbaros

 

 

 

Sekretarz

Jakub Chmiel