Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Samorząd studencki na Akademii Morskiej w Szczecinie stanowią wszyscy Studenci, czyli ponad 4000 osób.

Zarząd Samorządu Studenckiego (ZSS) jest kolegialnym ciałem wyłonionym w powszechnych wyborach na 2-letnią kadencję. Jest to 15 kreatywnych, aktywnych i przedsiębiorczych osób z każdego wydziału, które nie chcą przejść przez studia nieświadome tego wszystkiego, co dzieje się wokół nich. Jest to także grono nieocenionych członków wspomagających, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas dla dobra pozostałych studentów.

Na czele ZSS stoi Przewodniczący wraz z Zastępcami. W tej kadencji funkcję Przewodniczącego pełni Adrianna Skrok, zaś Zastępcy Patryk Łowiecki.

ZSS dzieli się na komisje zajmujące się głównymi zagadnieniami życia studenckiego:
  • Komisję ds. Mieszkaniowych, zajmującą się głównie sprawami studentów mieszkających w akademikach
  • Komisję ds. Prawno-Finansowych, poruszającą kwestie formalne związane ze studiami
  • Komisję ds. Rozwoju Kultury Studenckiej, dbającą o zainteresowania studentów i rozrywkę
  • Komisję ds. Dydaktycznych, dbająca o interesy studentów w sprawach dydaktyki przed władzami uczelni


 
Adrianna Skrok - Przewodnicząca ZSS
Patryk Łowiecki Patryk Łowiecki - Wiceprzewodniczący ZSS,
Przewodniczący Komisji ds. Prawno-Finansowych
Olga Wujek Olga Wujek - Sekretarz
Anita Szcześniak Anita Szcześniak - Przewodnicząca Komisji ds. Mieszkaniowych
Żaneta Durys Żaneta Durys - Członek Komisji ds. Rozwoju Kultury Studenckiej

 

  (Zawieszony) Maurycy Broniarek - Członek Komisji ds. Rozwoju Kultury Studenckiej

(Zastępstwo) Damian Słoński - Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Kultury Studenckiej
  (Zawieszony) Beniamin Zięba - Członek Komisji ds. Mieszkaniowych

(Zastępstwo) Michał Świątek - Członek Komisji ds. Rozwoju Kultury Studenckiej
  Agata Nowakowska  - Członek Komisji ds. Rozwoju Kultury Studenckiej
  Paweł Wójcicki - Członek Komisji ds. Mieszkaniowych

Patryk Franc


Członkowie wspomagający 


  Kamil Węglarz
  Myroslav Pervak
  Kamila Jarmułowicz
  Maciej Kulik