Dział Prawny

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje dotyczące praw studenta, instytucji odwoławczych, najwyższych aktów prawnych oraz regulaminów regulujących życie studentów i naszej uczelni. 

Strona zawierająca opis praw studenta 
http://prawastudenta.edu.pl/

Rzecznik praw studenta przy Parlamencie Studentów RP
Rzecznik Praw Studenta

Regulamin funduszu pomocy materialnej
Treść regulaminu

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym (z 27 lipca 2005r z późniejszymi poprawkami)
Treść ustawy

Regulamin Studiów Akademii Morskiej w Szczecinie
Treść regulaminu

Regulamin Zarządu Samorządu Studenckiego
Treść regulaminu wraz z ordynacją wyborczą i kolegialną.

Regulamin Mundurowy
Treść regulaminu

Regulaminy Osiedla Akademickiego:

Regulamin Studenckich Domów Marynarza
Regulamin przyznawania miejsc w Studenckich Domach Marynarza
Regulamin korzystania z sal rekreacyjnych
Instrukcja połączenia z Internetem w sieci studenckiej AM
Regulamin korzystania z depozytów
Regulamin korzystania z rowerowni w domach studenckich AM