Programy, stowarzyszenia i organizacje, do których należy ZSS lub z którymi współpracuje:

 

Akademia Morska w Szczecinie
Strona Akademii Morskiej w Szczecinie - naszej uczelni.
Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej
Parlament Studentów RP:
- Reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego
- Opiniuje akty prawne dotyczące studentów
- Inicjuje projekty i działania na rzecz środowiska studenckiego
- Współdecyduje o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży
- Wspiera działania prostudenckie
- Inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim
Forum Uczelni Technicznych
Forum Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Studenckie Polskich Uczelni Technicznych. Na chwilę obecną FUT zrzesza 25 Uczelni.