Współpraca

Programy, stowarzyszenia i organizacje, do których należy ZSS lub z którymi współpracuje:

 

Akademia Morska w Szczecinie
Strona Akademii Morskiej w Szczecinie - naszej uczelni.
Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej
Parlament Studentów RP:
- Reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego
- Opiniuje akty prawne dotyczące studentów
- Inicjuje projekty i działania na rzecz środowiska studenckiego
- Współdecyduje o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży
- Wspiera działania prostudenckie
- Inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim
Forum Uczelni Technicznych
Forum Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Studenckie Polskich Uczelni Technicznych. Na chwilę obecną FUT zrzesza 25 Uczelni.
OneGlobe
Baltic University Programme
Program Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP) powstał w Uppsali w Szwecji w 1991 roku. Obecnie uczestniczy w nim 160 uczelni z 14 państw regionu Morza Bałtyckiego i 3000-6000 studentów rocznie. Program koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego.