Dnia 05.04.2016r. odbędą się wybory do Wydziałowych Kolegiów Elektorów.

Chętni studenci winni zgłosić swoją kandydaturę do godz.15:00 dn. 04.04.2016r. poprzez wpisanie się na listy wyłożone na portierniach SDM KORAB oraz SDM PASAT oraz obowiązkowo o godzinie 19:00 
dn. 04.04.2016r. przyjść do biura ZSS pok. 601 SDM Korab i podpisać osobiście dokument o wyrażeniu zgody na kandydowanie.