Komisja stypendialna przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 14:00 (z przerwą od 12:20 do 12:50) oraz w wybrane soboty (pierwszeństwo mają studenci niestacjonarni).

Dokumenty można zostawić również w kancelarii bądź wysłać pocztą, wówczas liczy się data nadania.

Przypominamy, że akt
ualne wzory wniosków znajdują się na końcu Regulaminu funduszu pomocy materialnej