Dnia 28.09.2015r. odbędą się wybory do RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO.

Chętni studenci winni zgłosić swoją kandydaturę do godz. 17 dn. 28.09.2015 poprzez wpisanie się na listy wyłożone na portierniach SDM KORAB oraz SDM PASAT oraz dostarczyć o godz. 18 dn. 28.09.2015r. podpisaną zgodę na kandydowanie.