UWAGA! Jak co roku ogłaszamy plebiscyt na najaktywniejszego studenta Akademii Morskiej w Szczecinie.

Chętne osoby powinny złożyć do soboty komplet dokumentów - CV wraz z opisem aktywności studenckiej i wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora - w kopercie na portierni w akademiku „Korab”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wtorek (12. maja).