Zarząd Samorządu Studenckiego Akademii Morskiej w Szczecinie


Zarząd Samorządu Studenckiego (ZSS) jest kolegialnym ciałem wyłonionym w powszechnych wyborach na 2-letnią kadencję. Jest to grupa kreatywnych, aktywnych i przedsiębiorczych osób z każdego wydziału, które nie chcą przejść przez studia nieświadome tego wszystkiego, co dzieje się wokół nich. Jest to także grono nieocenionych członków wspomagających, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas dla dobra pozostałych studentów.

Samorząd studencki na Akademii Morskiej w Szczecinie stanowią wszyscy Studenci, czyli ponad 3000 osób.

 

 
Prezydium Zarządu Samorządu Studenckiego:
 
 
Jakub Mazurkiewicz - Przewodniczący ZSS
Michał Wasilewski - Wiceprzewodniczący ZSS
Jakub Chmiel - Sekretarz ZSS