Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Dnia 05.04.2016r. odbędą się wybory do Wydziałowych Kolegiów Elektorów.

Chętni studenci winni zgłosić swoją kandydaturę do godz.15:00 dn. 04.04.2016r. poprzez wpisanie się na listy wyłożone na portierniach SDM KORAB oraz SDM PASAT oraz obowiązkowo o godzinie 19:00 
dn. 04.04.2016r. przyjść do biura ZSS pok. 601 SDM Korab i podpisać osobiście dokument o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Informujemy, że 27. października o godz. 17:15 w sali nr 7 w budynku na ul. Szczerbcowej odbędzie się szkolenie nt. "Zasady składania wniosków stypendialnych w Akademii Morskiej w Szczecinie". 

Szkolenie otwarte jest dla wszystkich studentów.
Komisja stypendialna przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 14:00 (z przerwą od 12:20 do 12:50) oraz w wybrane soboty (pierwszeństwo mają studenci niestacjonarni).

Dokumenty można zostawić również w kancelarii bądź wysłać pocztą, wówczas liczy się data nadania.

Przypominamy, że akt
ualne wzory wniosków znajdują się na końcu Regulaminu funduszu pomocy materialnej
Dnia 28.09.2015r. odbędą się wybory do RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO.

Chętni studenci winni zgłosić swoją kandydaturę do godz. 17 dn. 28.09.2015 poprzez wpisanie się na listy wyłożone na portierniach SDM KORAB oraz SDM PASAT oraz dostarczyć o godz. 18 dn. 28.09.2015r. podpisaną zgodę na kandydowanie.
UWAGA! Jak co roku ogłaszamy plebiscyt na najaktywniejszego studenta Akademii Morskiej w Szczecinie.

Chętne osoby powinny złożyć do soboty komplet dokumentów - CV wraz z opisem aktywności studenckiej i wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora - w kopercie na portierni w akademiku „Korab”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wtorek (12. maja).


Chcesz wiedzieć więcej o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? Wejdź na stronę programu Work&Travel i dowiedz się, jak możesz wyjechać z innymi studentami na wakacje do USA!